Asgari Özkaynak Yükümlülüklerinde Yapılan Değişiklikler

Asgari Özkaynak Yükümlülüklerinde Yapılan Değişiklikler ve RapidPara Gözünden Sektöre Olası Etkileri

Ödeme ve Menkul Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun “6493 sayılı Kanun” ile ilgili alt metinler “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmetleri Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik “Yönetmelik” ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmeti Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ “Tebliğ” yakın zamanda güncellenmiş ve 1 Aralık 2021 tarihli / 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Yönetmelik içerisinde yer alan “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” (Yönetmelik Madde 33) başlığı altında yükümlülükler, ödeme ve elektronik para kuruluşları için yeniden belirlenmişti. Ancak Ocak ayı içerisinde TCMB tarafından bu tutarlar güncellendi ve 22 Ocak Cumartesi tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete ile duyuruldu.

Buna göre özkaynak yükümlülükleri;

  • Fatura ödemelerine aracılık eden kuruluşları için 3 milyon TL’den 5,5 milyon TL’ye
  • Ödeme emri başlatma ve içerik görüntüleme hizmeti veren ödeme kuruluşları dışında kalan kuruluşlar için 5 milyon TL’den 9 milyon TL’ye,
  • Elektronik para kuruluşları için ise 13 milyon TL’den 25 milyon TL’ye

çıkarıldı.

Ayrıca belirlenen yeni tutarların Türk Lirası cinsinden olacağı ve 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

 

Asgari Özkaynak Yükümlülüklerinin Artırılmasının Sektöre Olası Etkileri

Asgari özkaynak yükümlülüklerinin de belirlendiği Yönetmelik Madde 33’e baktığımızda; Madde 33 (1)’de “Türk Lirası tutarındaki miktarlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak Banka tarafından her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirilir.” ifadesine yer verildiğini görüyoruz. Bunun üzerine; Aralık ayı içerisinde belirlenen özkaynak yükümlülüklerinin Ocak ayı içerisinde TCMB tarafından artırılması ise akıllara, her yıl Ocak ayında yükümlülüklerin güncellenip güncellenmeyeceği sorusunu getiriyor.

RapidPara olarak tüm bu verileri değerlendirdiğimizde ise; yeni lisans başvurularının sayısında azalma olacağını ve sektörün büyüme hızının gözle görülür bir biçimde düşeceğini, mevcut ödeme kuruluşlarının bir bölümünün faaliyetlerini sonlandıracağını bir kısmının ise kendi aralarında çeşitli iş birlikleri / temsilcilik faaliyetleri gerçekleştireceğini düşünüyoruz.