Ödeme Kuruluşu Kurulum Danışmanlığı Hizmeti

RapidPara olarak amacımız; 27 Haziran 2013 tarih / 28690 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” (“6493 Sayılı Kanun”) ve 27 Haziran 2014 tarih / 29043 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile “Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun ve kuruluşunuz iş modelini destekler nitelikte danışmanlık çözümleri sunmaktır.

Bu kapsamda sunacağımız bilgi teknolojileri danışmanlık hizmetlerimizi;

 • 6493 sayılı Kanun kapsamında başvuru danışmanlığı,
 • Mevcut durum analizi ve uyum danışmanlığı,
 • Süresiz danışmanlık hizmetleri,

ana başlıkları altında sınıflandırmaktayız.

6493 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Danışmanlığı

6493 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (“TCMB”) yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak sunduğumuz başvuru danışmanlığı kapsamında sizlere anahtar teslim/uçtan uca çözümler sunuyor ve alanında çok tecrübeli ekibimizle süreci hızlı ve etkin bir şekilde yönetmenize destek oluyoruz. 

 

 • Süreç dokümantasyon hizmeti;

Bağımsız denetim ve danışmanlık sektöründe 10 yıldan fazlan tecrübeye sahip ve 10 dan fazlan ödeme/elektronik para kuruluşunun başvuru sürecini gerçekleştirmiş ekibimizle birlikte sizi dinliyor ve 6493 sayılı Kanun’a uygun olacak şekilde size özel süreç dokümantasyonları oluşturuyoruz.

 • Uygulama Tedarik Hizmeti;

6493 sayılı Kanun ve ilgili alt metinlerin isterlerini karşılar nitelikte, sizin için oluşturduğumuz doküman setiyle uyumlu, ödeme hizmeti (para transferi, mobil ödeme, sanal pos, fatura ödeme ya da elektronik para ve cüzdan süreçlerini yönetebileceğiz uçtan uca uygulama çözümleri sunuyoruz.

İstekleriniz, iş yapış modeliniz ve organizasyon yapınıza en uygun modeli sunmak adına da uygulama tedarik hizmetimizi

  • Kaynak Kod Modeli,
  • As a Service Modeli,

olmak üzere iki başlık altında topluyor ve size en uygun çözümü sunmayı hedefliyoruz.

Mobil Ödeme için: 

 • Uçtan Uca Hizmet Modeli;

Kurduğumuz çözüm ortaklıklarımız sayesinde; arzu ederseniz sadece bilgi teknolojileri ve uygulama danışmanlığı değil başvuru sürecinizi ve TCMB ile ilişkilerinizi yönetecek uçtan uca anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

Bu sayede; hukuk danışmanlığı, çevresel sistemlerin (Muhasebe denetim izi, anti virüs, yedekleme yönetimi vb.) temini, sunucu ve ilgili donanımların temini, sunucu barındırma ve bakım hizmetlerinin alınması, birincil ve ikincil veri merkezinin belirlenmesi gibi süreçlerde birçok tedarikçi ile süreçleri sizler adına biz yönetiyor ve iş modelinize uygun, sürdürülebilir çözümler üretiyoruz.

  • Donanım Hizmetleri;

Kurumsal stratejiniz ve iş modelinize uygun, 6493 sayılı Kanun ve alt metinlerin gereksinimleri ile uyumlu sunucu kiralama ya da satın alma çözümleri sunuyoruz.

 

  • Sunucu Barındırma ve Bakım Hizmetleri;

Çözüm ortaklarımız sayesinde 6493 sayılı kanun ve alt metinlerin gereksinimlerine uygun şekilde sizlere birincil ve ikincil veri merkezi opsiyonları sunuyor, sizin seçeceğiniz opsiyonda sunucu barındırma, işletim ve bakım faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.

 

  • Hukuk Danışmanlığı;

Finans hukuku ve 6493 sayılı Kanun kapsamında uzmanlaşmış çözüm ortaklarımız sayesinde; yapacağınız başvuru sürecinin hukuki bacağını ve TCMB ile ilişkileri yönetiyor, beklentilerinize en uygun çözümleri sunuyoruz.

 

  • Çevresel Sistemlerin Temini;

“Yönetmelik” ve “Tebliğ” yönergelerine uygun olarak bulundurmanız gereken muhasebe uygulaması, yedekleme uygulaması, e-posta sunucusu, denetim izi uygulaması vb. uygulamanın temini konusunda sizlere alternatif çözümler sunuyor ve sizin seçeceğiniz uygulamaların temini konusunda çözüm ortaklarımızın da desteğini alarak sizlere anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

 

  • Organizasyon Yapısının Oluşturulması

Sizin seçeceğiniz adaylarla iş görüşmeleri/mülakatlar gerçekleştiriyor; 6493 sayılı Kanun gereksinimleri, ödeme hizmeti/elektronik para süreçleri kapsamındaki yetkinliklerini değerlendiriyor, bu sayede size en uygun personeli istidam etmenize destek oluyoruz.

 

Mevcut Durum Analizi ve Uyum Danışmanlığı,

Kuruluşunuz bünyesinde bulunan iş ve BT süreçlerinizi inceliyor, mevcut ya da yayınlanacak olan mevzuatlara uyum durumunuzu değerlendiriyor ve uyum yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi için sizlere bir yol haritası sunuyoruz.

Bu kapsamda;

 • Mevcut mevzuatlar ya da yayınlanması planlanan mevzuatlara yönelik olarak 50’yi aşkın bağımsız denetim projesinde görev almış ekibimizle bir ön denetim çalışması gerçekleştiriyor,
 • Denetim çalışması sonucunda çıkan bulgu/eksiklik/uyumsuzlukları periyodik bağımsız bilgi sistemleri denetimi formatında sizlere raporluyor,
 • Tespitlerin giderilmesine yönelik yol haritası ve proje planları oluşturuyor,
 • Talep etmeniz durumunda eksiklerin düzeltilmesine yönelik anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

Süresiz Danışmanlık Hizmetleri,

Uzman ve alanında tecrübeli ekibimiz sayesinde sizinle mutabık kalınacak adam/gün ücretlerimiz üzerinden iş ve BT süreçlerinize, denetime hazırlık ya da uygulama geliştirme faaliyetlerinize dış kaynak ve danışmanlık desteği sağlıyoruz.