İş Akışları ve Dokümantasyon Hizmetleri

27 Haziran 2013 tarih / 28690 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” (“6493 Sayılı Kanun”) ve 27 Haziran 2014 tarih / 29043 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile “Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak iş modelinizi destekler nitelikte iş akışlarınızın oluşturulması, güncellenmesi gerekli dokümantasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi konusunda sizlere destek oluyoruz.

Bu faaliyetler kapsamında kurumsal iş modelinizi ve stratejilerinizi destekler nitelikte,

  • İş akışlarınızı oluşturuyor,
  • Mevcut iş akışlarınızı yeni kanun, yönetmelik ya da tebliğlere uyumlu hale getiriyor,
  • 6493 sayılı kanuna uyumlu olacak şekilde dokümantasyon çalışmalarını gerçekleştiriyor,
  • Mevcut doküman setiniz üzerinden gerekli güncellemeleri yapıyor,

ve sizlere uçtan uca çözümler sunuyoruz.